Licencjonowanie

Dostęp do Hadrone PPM jest kupowany dla użytkowników nazwanych, w podziale na typy kont

  • KONTO SPECJALISTYCZNE – umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności oprogramowania
  • KONTO POWSZECHNE – umożliwia przeglądanie podstawowych informacji o statusach projektów

 

Nasi klienci