Licencjonowanie

Dostęp do Hadrone SPM jest kupowany dla użytkowników nazwanych, w podziale na typy kont

  • KONTO SPECJALISTYCZNE – umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności oprogramowania
  • KONTO POWSZECHNE – umożliwia przeglądanie informacji o zakresie i kosztach usług biznesowych przez klientów

 

Nasi klienci