Strategia

Modeluj cele strategiczne i ich zależności.
Weryfikuj zakres realizacji strategii przez prowadzone inwestycje.

Cel

Określenie celów strategicznych organizacji oraz relacji między tymi celami, do wykorzystania przy ocenie istotności proponowanych do realizacji inicjatyw i projektów.

Funkcjonalności

Opracuj cele strategiczne i ich relacje
  • Identyfikacja celów strategicznych.
  • Grupowanie celów strategicznych w perspektywy.
  • Tworzenie relacji między celami strategicznymi.

Cel

Weryfikacja, czy i w jakim zakresie realizowana jest strategia organizacji, biorąc pod uwagę realizowane projekty.

Funkcjonalności

Śledź realizację strategii
Cykliczna weryfikacja zakresu wsparcia celów strategicznych przez realizowane projekty.