O nas

 

Misją Hadrone™ jest rozwój i dostarczanie oprogramowania wspierającego zarządzanie inwestycjami i usługami, umożliwiającego naszym klientom efektywne i skuteczne wykorzystanie zasobów finansowych i kompetencji pracowników do realizacji ich celów biznesowych.

Nasze wartości

  • Implementacja kompleksowych procesów, metod i technik zarządczych w jak najprostszy i intuicyjny sposób – nie musisz być ekspertem, aby korzystać z naszego rozwiązania
  • Wbudowanie w oprogramowanie metodyk i najlepszych praktyk rynkowych oraz naszych doświadczeń projektowych i wdrożeniowych – radykalnie skracasz czas i koszty wdrożenia
  • Możliwość elastycznego dopasowania funkcjonalności do aktualnych potrzeb i wielkości organizacji – możesz wdrażać rozwiązanie stopniowo, dopasowując je do swojej specyfiki i skali działania
  • Połączenie funkcjonalności oprogramowania ze skuteczną i efektywną metodą wdrożenia – zwiększasz prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia

Nasz zespół

Cześć biznesową zespołu rozwojowego tworzą osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie:
  • metodyk i najlepszych praktyk zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania usługami, potwierdzoną stosownymi certyfikatami oraz tytułami naukowymi,
  • pełnienia funkcji menedżerskich w obszarach biznesowych i IT w organizacjach różnej wielkości,
  • projektowania i wdrażania procesów zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania usługami IT, a także narzędzi wspierających te procesy.
Część techniczną zespołu rozwojowego tworzą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie:
  • zarządzania projektami programistycznymi z wykorzystaniem metodyk kaskadowych i zwinnych,
  • projektowania i dokumentowania architektury rozległych systemów IT dostarczanych w formie on-premises i SaaS,
Dotacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: Zarządzanie portfelem inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Nr wniosku: WND-POIG.08.01.00-14-254/13-00.

Nazwa beneficjenta: Hadrone Sp. z o. o.