Portfel Projektów

Wybierz najlepsze i możliwe do realizacji projekty. Uwzględniaj ograniczenia finansowe i zasobowe oraz powiązania między projektami. Maksymalizuj zwrot z inwestycji.

Weryfikuj na bieżąco stan projektów i odchylenia od planów (terminy, budżety, zasoby). Identyfikuj ryzyka i reaguj z wyprzedzeniem.

Przewiduj wykorzystanie środków finansowych na projekty w czasie (lata, kwartały, miesiące). Weryfikuj wpływ projektów na strategię. Wizualizuj wartość projektów i ryzyko ich realizacji.

Projekty

Opracuj założenia projektowe i oczekiwane korzyści. Zbuduj zaangażowany zespół. Zaplanuj harmonogram, budżet i zasoby. Oceń wartość projektu dla organizacji, uwzględniając nakłady i efekty.

Koordynuj realizację prac. Aktualizuj harmonogram. Prognozuj wydatki i wykorzystanie zasobów. Identyfikuj ryzyka. Raportuj cyklicznie postępy i finalnie podsumuj realizację projektu. Oceń wyniki projektu i zamknij projekt.

Uzyskaj bieżący dostęp do stanu projektu i odchyleń od planów (terminy, budżet, zasoby). Weryfikuj istotne raporty. Oceniaj ryzyka i reaguj z wyprzedzeniem. Zmieniaj plan bazowy projektu pod kontrolą, z pełną historią zmian. Śledź wpływ podejmowanych decyzji na zmiany w projekcie

Zadania projektowe

Twórz zadania w powiązaniu z harmonogramem projektu. Raportuj postępy zadań. Weryfikuj wyniki. Zapewniaj efektywną komunikację między menedżerem i wykonawcą zadania.

Zaraportuj czas poświęcony za realizację zadań w łatwy sposób. Analizuj rzeczywisty czas poświęcony na realizację zadań, aby poprawiać planowanie i produktywność zespołu.

Synchronizuj zadania realizowane przez Twój zespół w JIRA z harmonogramem projektu. Wykrywaj wpływ opóźnień w realizacji zadań w JIRA na harmonogram projektu. Zapewniaj sprawną współpracę i dzielenie się dokumentami w projekcie z wykorzystaniem MS Teams.

Budżet

Zaplanuj budżet wymagany do realizacji całego portfela projektów, w podziale na obszary biznesowe, CAPEX i OPEX oraz poszczególne lata.

Weryfikuj wykorzystanie budżetu na realizację całego portfela projektów, w podziale na obszary biznesowe, CAPEX i OPEX oraz poszczególne lata.

Podejmuj świadome decyzje na podstawie bieżących danych o wykorzystaniu i prognozie budżetu całego portfela projektów.

Kompetencje

Zaplanuj zasoby wymagane do realizacji całego portfela projektów w podziale na centra kompetencyjne i kompetencje oraz poszczególne miesiące i lata.

Identyfikuj kompetencje przeciążone oraz te, które nie są w pełni wykorzystywane,
w podziale na miesiące i lata.

Podejmuj świadome decyzje o rozwoju kompetencji w czasie, na podstawie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje wynikającym z planowanych i realizowanych projektów.

Strategia

Identyfikuj cele strategiczne. Grupuj cele strategiczne w perspektywy. Twórz relacje między celami strategicznymi. Wizualizuj strategię Twojej organizacji.

Weryfikuj, w jakim zakresie strategia organizacji jest wspierana przez realizowane projekty. Wizualizuj wsparcie dla celów strategicznych przez poszczególne projekty.

Ukierunkuj rozwój portfela projektów na osiąganie określonych celów strategicznych Twojej organizacji.

Korzyści dla menedżerów PMO

94%

Większa wiarygodność i terminowość informacji o stanie projektów

88%

Mniej czasu poświęcanego na planowanie i monitorowanie portfela projektów

83%

Mniej nieoczekiwanych opóźnień w projektach

79%

Mniej nieoczekiwanych przekroczeń budżetu

74%

Realizacja bardziej wartościowych projektów

70%

Większe korzyści poprojektowe

Zapytaj o demo

Sprawdź najlepsze rozwiązanie dla Ciebie

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM SPM

All services & costs. Visualised

Zarządzanie katalogiem i kosztami usług

Hadrone SPM umożliwia modelowanie i wizualizację katalogu oraz kosztów usług świadczonych klientom wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie monitorowanie kosztów rzeczywistych i śledzenie odchyleń.

Więcej