Użyj informacji, które już posiadasz

Hadrone SPM i koszty

Importuj koszty z systemu ERP

Zautomatyzuj wypełnianie rzeczywistych kosztów. Importuj koszty z dowolnego ERP lub systemu controllingowego. Zminimalizuj wysiłek związany z wyliczaniem rzeczywistych kosztów usług i popraw jakość danych o kosztach usług.

Hadrone SPM i czas pracy

Użyj danych z rejestru czasu pracy, aby przypisać koszty zespołu do usług.

Przypisywanie kosztów zespołów do świadczonych przez nie usług może opierać się na współczynnikach eksperckich lub bazować na czasie pracy zaraportowanym przez Twoich pracowników na poszczególne usługi.

Hadrone SPM i wykorzystanie infrastruktury

Alokuj koszty usług na podstawie użycia aplikacji i sprzętu

Alokacja kosztów usług pomiędzy usługi, a docelowo na klientów usług, może odbywać się z wykorzystaniem informacji o wykorzystaniu pojemności infrastruktury IT (np. Liczba GB, liczba rdzeni wirtualnych, liczba użytkowników). Dane o wykorzystaniu pojemności mogą być importowane z systemów zewnętrznych (np. CMDB, monitoring, wirtualizacja) lub od zewnętrznych dostawców usług w chmurze (np. MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud).

Jeżeli w jakimkolwiek przypadku odpowiednie dane nie są dostępne, alokacja można zostać wykonana przy użyciu współczynników eksperckich.

Sprawdź nasze integracje w praktyce

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM PPM

All projects. One place

Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Więcej