Zarządzaj kosztami wszystkich usług w jednym miejscu

Hadrone SPM pozwala na zarządzanie kosztami różnych usług, świadczonych wewnętrznie i zewnętrznie (np. u
sługi IT, HR, finansowe, księgowe).

Zróżnicowany portfel

Nowoczesne działy IT świadczą usługi IT zgodnie z SLA, zapewniając jednocześnie przejrzystość kosztów, dopasowanie do potrzeb biznesu i efektywność kosztową.

Dzięki Hadrone SPM z łatwością zaplanujesz budżet IT, bazując na usługach, które świadczysz dla jednostek biznesowych. Bez problemu przypiszesz koszty do usług zarówno tych, które widzi biznes, jak i do usług wspierających, za które odpowiedzialni są Twoi pracownicy i dostawcy zewnętrzni. W klarowny i zrozumiały sposób podzielisz koszty IT na poszczególne obszary biznesowe, zgodnie z zakresem i sposobem korzystania z usług IT.

Wreszcie dostaniesz narzędzie, które pomoże Ci pokazać, że usługi IT „nie są za darmo”. Uzasadnisz budżet IT i pokażesz, które koszty faktycznie są Twoje, a za które odpowiada biznes.

Centrum Usług Wspólnych

Centra Usług Wspólnych pozwalają na ujednolicenie usług świadczonych w grupach kapitałowych oraz dostarczenie ich efektywnie i na oczekiwanym poziomie jakości, przy jednoczesnym osiąganiu korzyści skali.

Świadczenie różnorodnych usług (np. IT, HR, finansowe) wymaga dobrego zrozumienia potrzeb klientów i dostosowania zakresu usług do lokalnych potrzeb firm oraz globalnych wymagań całej grupy kapitałowej.

Dzięki Hadrone SPM możesz łatwo kontrolować złożoność usług i ich koszty. Dzięki temu zapewnisz przejrzystość i właściwą alokację kosztów usług, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Wartość projektów i usług zarządzanych w naszym oprogramowaniu jest liczona w miliardach złotych

BNP
Skanska
Veolia
Budimex
VW
Warta
Maspex
Medicover
Luxmed
Enea
Agora S.A.
BGK

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM PPM

All projects. One place

Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Więcej