Budżet i kompetencje

Zaplanuj budżet i kompetencje wymagane do realizacji toczących się i nowych projektów.
Monitoruj wykorzystania budżetu i kompetencji na realizację projektów.

Cel

Określenie zapotrzebowania na środki finansowe i dostępność kompetencji do realizacji projektów w poszczególnych okresach budżetowych.

Funkcjonalności

Opracuj wiarygodny budżet inwestycyjny
Opracowanie i akceptacja wielkości budżetu na inwestycje w podziale na:
  • okresy budżetowe,
  • wydatki CAPEX i OPEX,
  • obszary biznesowe.
Opracuj plan wykorzystania kompetencji do realizacji inwestycji
Opracowanie i akceptacja planu dostępności kompetencji na inwestycje w podziale na:
  • okresy budżetowe,
  • poszczególne kompetencje,
  • obszary biznesowe.

Cel

Monitorowanie wykorzystania i zapotrzebowania na środki finansowe i kompetencje na realizację projektów.

Funkcjonalności

Weryfikuj wykorzystanie budżetu inwestycyjnego
Weryfikacja zrealizowanych i planowanych wydatków na realizację projektów w podziale na:
  • wydatki CAPEX i OPEX,
  • obszary biznesowe.
Weryfikuj wykorzystanie kompetencji do realizacji inwestycji
Weryfikacja wykorzystania i zapotrzebowania na kompetencje do realizacji projektów w podziale na:
  • poszczególne kompetencje,
  • obszary biznesowe.