Projekty

Określaj cel, zakres i harmonogram projektu oraz wydatki, pracochłonność i spodziewane efekty.
Zlecaj zadania, raportuj postępy i wydatki, monitoruj stan projektu.

Cel

Zaplanowanie wszystkich istotnych aspektów projektu, pozwalających oszacować nakłady na dostarczenie projektu i eksploatację jego rezultatów, ocenić efekty realizacji projektu oraz podjąć decyzję o sensowności realizacji projektu.

Funkcjonalności

Utwórz projekt
Tworzenie projektów:
 • z wykorzystaniem szablonów,
 • „od zera”.
Zaplanuj projekt
Opracowanie planu projektu, obejmującego:
 • cele projektu, jego zakres, uzasadnienie biznesowe i dopasowanie do strategii,
 • zależności między projektami,
 • oczekiwane efekty projektu (finansowe i niefinansowe),
 • harmonogram realizacji projektu, w tym etapy, działania i kamienie milowe,
 • wykorzystanie środków finansowych i kompetencji do realizacji projektu,
 • ryzyka związane z realizacją projektu,
 • obszary biznesowe finansujące cały projekt lub poszczególne wydatki,
 • strukturę organizacyjną projektu.
Oceniaj i wybieraj projekty do realizacji
Analiza propozycji projektów, biorąc pod uwagę ich cele, zakres, nakłady i spodziewane efekty.

Wysłanie wybranych projektów do uzyskania zgody na uruchomienie.

Cel

Koordynacja realizacji prac i ponoszenia wydatków w projekcie.
Zapewnienie aktualnej informacji o stanie realizacji projektu.

Funkcjonalności

Zarządzaj realizacją projektu
Bieżąca zarządzanie projektem:
 • zlecanie zadań, realizacja i odbieranie zadań (łącznie z raportowaniem czasu pracy),
 • aktualizacja postępów realizacji harmonogramu i osiągania kamieni milowych,
 • import poniesionych wydatków z systemów źródłowych lub uzupełnianie wydatków ręcznie,
 • prognozowanie wykorzystania budżetu i kompetencji,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • zarządzanie zmianą w harmonogramie, budżecie i wykorzystaniu kompetencji w projekcie.
Monitoruj stan projektu
Bieżąca weryfikacja stanu projektu biorąc pod uwagę:
 • terminy,
 • wydatki,
 • wykorzystanie kompetencji,
 • ryzyka,
 • zmiany,