Strategia

Modeluj cele strategiczne i ich zależności.
Weryfikuj zakres realizacji strategii przez prowadzone inwestycje.

Cel

Określenie celów strategicznych organizacji oraz relacji między tymi celami, do wykorzystania przy ocenie istotności proponowanych do realizacji projektów.

Funkcjonalności

Opracuj cele strategiczne i ich relacje
  • Identyfikacja celów strategicznych.
  • Grupowanie celów strategicznych w perspektywy.
  • Tworzenie relacji między celami strategicznymi.

Cel

Weryfikacja, czy i w jakim zakresie realizowana jest strategia organizacji, biorąc pod uwagę realizowane projekty.

Funkcjonalności

Śledź realizację strategii
Cykliczna weryfikacja zakresu wsparcia celów strategicznych przez realizowane projekty.