Finanse usług

Zaplanuj koszty wszystkich usług i ich podział na jednostki biznesowe
Alokuj koszty usług zgodnie z ich wykorzystaniem

Cel

Zaplanowanie i analiza kosztów usług dla wybranego roku budżetowego.

Funkcjonalności

Zaplanuj wielkość i strukturę budżetu
 • Modelowanie struktury budżetu.
 • Zaplanowanie kosztów usług wspierających, za które są odpowiedzialne poszczególne zespoły w organizacji i dostawcy zewnętrzni.
Alokuj koszty usług na inne usługi i na klientów
 • Zaplanowanie alokacji kosztów usług wspierających na usługi biznesowe.
 • Zaplanowanie alokacji kosztów usług biznesowych na klientów.
 • Weryfikacja i akceptacja planu finansowego dla usług.
Analizuj graficznie koszty usług

Graficzna oraz tabelaryczna prezentacja planowanych kosztów usług.

Analiza planowanych kosztów w podziale na:

 • kategorie budżetowe,
 • pozycje budżetowe,
 • typy usług,
 • kategorie usług,
 • usługi,
 • właścicieli usług,
 • dostawców usług.

Cel

Raportowanie i analiza rzeczywistych kosztów usług w bieżącym roku budżetowym.

Funkcjonalności

Raportuj zrealizowane koszty
 • Raportowanie wykonanych kosztów usług wspierających, za które są odpowiedzialne
 • poszczególne zespoły w organizacji i dostawcy zewnętrzni.
 • Raportowanie wykonanej alokacji kosztów usług wspierających na usługi biznesowe.
 • Raportowanie wykonanej alokacji kosztów usług biznesowych na klientów.
 • Weryfikacja i akceptacja raportów okresowych dotyczących wykonanych kosztów.
Analizuj graficznie planowane i zrealizowane koszty

Graficzna oraz tabelaryczna prezentacja wykonanych kosztów usług.

Analiza wykonanych kosztów w podziale na:

 • kategorie budżetowe,
 • pozycje budżetowe,
 • typy usług,
 • kategorie usług,
 • usługi,
 • właścicieli usług,
 • dostawców usług.