Katalog usług

Definiuj usługi, klientów i ich zależności

Cel

Określenie zakresu i struktury świadczonych usług oraz klientów usług.

Funkcjonalności

Zidentyfikuj klientów usług
Definiowanie klientów usług i ich reprezentantów.
Opracuj strukturę usług
  • Definiowanie kategorii usług.
  • Opracowanie definicji usług biznesowych i ich relacji do usług wspierających i zewnętrznych oraz do klientów usług.
  • Opracowanie definicji usług wspierających i ich relacji do innych usług wspierających oraz do usług zewnętrznych.
  • Wizualizacja zależności między usługami biznesowymi, wspierającymi i zewnętrznymi oraz klientami usług, z wykorzystaniem interfejsu tabelarycznego i graficznego (w formie grafu).
Zarządzaj cyklem życia usługi
Wprowadzanie i wycofywanie usług.