Hadrone SPMTM

One place. All services. Lean & Business-driven.

Dopasuj zakres i koszty usług IT do potrzeb biznesu

Hadrone SPM to oprogramowanie do zarządzania katalogiem i kosztami usług IT.

Hadrone SPM pozwala na łatwą analizę i świadomą optymalizację wydatków na IT, a w efekcie wspomaga proces ciągłego dopasowywania zakresu i kosztów usług IT do realnych potrzeb, możliwości i ograniczeń biznesu.

SPRAWDŹ >

Uzasadnij budżet IT

Przygotuj budżet bazując na usługach.

Zastanawiasz się, jak uzasadnić strukturę i wielkość budżetu IT?

Jak powiązać wydatki na IT z usługami, które dostarczasz do biznesu? Jak zidentyfikować ewentualne możliwości optymalizacji kosztów i ocenić wpływ redukcji kosztów na świadczone usługi? Czy w Twoim środowisku IT wykorzystanie outsourcingu lub rozwiązań chmurowych na pewno wpłynie na redukcję kosztów?

Zaplanuj budżet IT z Hadrone SPM! Dzięki temu nigdy nie będziesz zaskoczony pytaniami o sensowność wydatków na IT i zawsze będziesz miał pod ręką uzasadnienie merytoryczne. A wszystko przekażesz w zrozumiałej i łatwiej do analizy formie graficznej.

Przypisz koszty IT do biznesu

Alokuj koszty usług IT na klientów.

Czy spotykasz się z opiniami menedżerów biznesowych, że usługi IT są „za darmo”?

Zdarza się, że koszty IT są niezrozumiałe i nie wiadomo z czego wynikają? Chciałbyś mieć możliwość pokazania, działom biznesowym z czego korzystają i jakie to generuje wydatki, w sposób dla nich zrozumiały? A może organizacja chce śledzić faktyczną rentowność biznesu, uwzględniając koszty generowane w obszarze IT?

Dzięki Hadrone SPM przypiszesz koszty IT do jednostek biznesowych, bazując na zakresie i sposobie korzystania z usług informatycznych. Uzasadnisz podział kosztów IT w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów IT.

Mierz tylko to co istotne

Zachowaj balans między szczegółowością a korzyściami z pomiaru.

Czy próbowałeś liczyć wydatki IT na podstawie kosztów każdego elementu infrastruktury i aplikacji?

Zanim skończyłeś pierwsze wyliczenia środowisko informatyczne się zmieniło i musiałeś rozpocząć od nowa? Czy można zrobić to szybciej i uzyskać wartościową informację do zarządzania organizacją IT?
Tak! Dzięki Hadrone SPM powiążesz koszty IT ze świadczonymi usługami w szybki i prosty sposób. Dodatkowo zautomatyzujesz raportowanie wykonanych kosztów. W efekcie będziesz miał wartościowe i aktualne informacje o kosztach usług IT przy minimalnym nakładzie pracy.

Dlaczego stworzyliśmy Hadrone SPM?

Korzyści dla całej organizacji

Zarząd

Jaka jest prawdziwa rentowność poszczególnych obszarów biznesowych?

Czy nie wydajesz na informatykę zbyt dużo, biorąc pod uwagę specyfikę i skalę działania Twojego biznesu? Czy współdzielone koszty informatyczne są racjonalnie alokowane na obszary biznesowe? I czy wszystkie koszty IT mają merytoryczne uzasadnienie?

Dzięki Hadrone SPM efekty pracy IT oraz wydatki na IT staną się dla Ciebie łatwiejsze do zrozumienia. Wszystko zostanie klarownie przedstawione – graficznie, bez niekończących się i nieczytelnych tabelek. Rozumiejąc zasadność poszczególnych kosztów IT, łatwiej będzie Ci podjąć decyzję o zrezygnowaniu z niektórych wydatków lub zwiększeniu budżetu na inne rozwiązania. Twoja komunikacja z działem informatyki będzie prostsza i efektywna, a Ty będziesz miał przekonanie, że nie wydajesz zbyt dużo.

Finanse i controling

Myślisz, że musisz znać się na informatyce żeby zrozumieć koszty IT?

Ciężko Ci rozmawiać z IT, bo nie rozumiesz tego języka i nie potrafisz ocenić, czy wydatki na IT na pewno są uzasadnione biznesowo?

Nie musisz być specjalistą żeby skutecznie nadzorować koszty IT! Dzięki narzędziu jakim jest Hadrone SPM zrozumiesz co informatyka robi dla poszczególnych jednostek biznesowych, ile to kosztuje, skąd biorą się te koszty i gdzie występuje potencjał do optymalizacji. Wprowadzisz w firmie gospodarność i racjonalność korzystania z IT w myśl zasady „im więcej zamawiasz tym więcej płacisz”. Menedżerowie biznesowi zaczną rozumieć, jaki jest faktyczny koszt ich wymagań względem IT, a Ty poznasz prawdziwą rentowność swojego biznesu.

Jednostki biznesowe

Zastanawiasz się ile naprawdę kosztują usługi IT, z których korzystasz?

Z czego wynikają te koszty i czy można na nich zaoszczędzić? Jak rozwój Twojego biznesu wpłynie na zwiększenie kosztów IT? Ile środków powinieneś przeznaczyć na IT w kolejnym roku? W jaki sposób wybrać to z czego faktycznie będzie korzystał Twój zespół, bez konieczności poznawania szczegółów technicznych?

Dzięki Hadrone SPM szybko dowiesz się, z czego konkretnie korzystają Twoi pracownicy i ile to kosztuje. Nie będzie to skomplikowany schemat techniczny, lecz graficzna prezentacja zakresu i kosztów usług. Będziesz mógł na bieżąco śledzić planowane i wykonane koszty IT, które zostały przypisane do Twojego obszaru biznesowego. W efekcie Twoja współpraca z działem IT stanie się dużo przyjemniejsza i sprawniejsza niż do tej pory!

IT

Uzasadnienie wielkości budżetu IT stanowi nie lada wyzwanie?

Menedżerowie biznesowi, z którymi współpracujesz nie rozumieją co informatyka robi dla nich i dlatego to tyle kosztuje? Brakuje Ci zrozumiałych dla biznesu argumentów, które udowodnią zasadność ponoszonych kosztów i sposób ich podziału na poszczególne jednostki biznesowe?

Dzięki Hadrone SPM z łatwością zaplanujesz budżet IT, bazując na usługach, które świadczysz dla jednostek biznesowych. Bez problemu przypiszesz koszty do usług zarówno tych, które widzi biznes, jak i do usług wspierających, za które odpowiedzialni są Twoi pracownicy i dostawcy zewnętrzni. W klarowny i zrozumiały sposób podzielisz koszty IT na poszczególne obszary biznesowe, zgodnie z zakresem i sposobem korzystania z usług IT.

Wreszcie dostaniesz narzędzie, które pomoże Ci pokazać, że usługi IT „nie są za darmo”. Uzasadnisz budżet IT i pokażesz, które koszty faktycznie są Twoje, a za które odpowiada biznes.

Funkcjonalności Hadrone SPM

Zarządzania ofertą i kosztami usług IT

Katalog usług
Zarządzanie katalogiem usług

więcej>
Finanse usług
Planowanie

Raportowanie

więcej>