HadroneTM SPM

All services & costs. Visualised

Zarządzanie katalogiem i kosztami usług

Hadrone SPM umożliwia modelowanie i wizualizację katalogu oraz kosztów usług świadczonych klientom wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie monitorowanie kosztów rzeczywistych i śledzenie odchyleń.

Korzyści dla Menedżerów IT i Menedżerów usług

“ Organizacja IT mająca duży wpływ na funkcjonowanie firmy nie tylko świadczy usługi dla biznesu, ale także zmienia ten biznes, rozwijając i dostarczając odpowiednie usługi, które tworzą wartość dla przedsiębiorstwa na rozsądnym poziomie kosztowym. ”

94%

Precyzyjne i oparte na sposobie użycia koszty usług IT

92%

Przejrzystość i dobre zrozumienie kosztów IT

86%

Lepsza komunikacja między biznesem i menedżerami IT

83%

Łatwiejsza analiza i optymalizacja kosztów IT

Co sprawia, że oprogramowanie Hadrone SPM jest takie wyjątkowe?

Dzięki graficznemu modelowaniu i analizie kosztów IT w odniesieniu do usług IT, często skomplikowane i niezrozumiałe budżety IT zaczynają nabierać sensu biznesowego.

Hadrone SPM nie jest kolejnym systemem Business Intelligence. Wyspecjalizowane algorytmy i funkcjonalności wbudowane w Hadrone SPM wspomagają codzienne funkcjonowanie organizacji usługowej, zarówno w zakresie zarządzania ofertą usług, jak i budżetowania, monitorowania i raportowania kosztów usług.

Oprogramowanie Hadrone SPM to gotowe do użycia rozwiązanie z wbudowanymi algorytmami i funkcjonalnościami zarządzania kosztami usług. Oprócz oprogramowania zapewniamy również najlepsze praktyki modelowania katalogu i kosztów usług IT w oparciu o standardy rynkowe (ITIL, TBM) oraz nasze doświadczenie wdrożeniowe. Dzięki temu nasze wdrożenia są szybkie, co oznacza, że nasi klienci mogą szybko osiągnąć swoje cele i oczekiwane korzyści.

Model licencjonowania oprogramowania Hadrone SPM pozwala na swobodne korzystanie z oprogramowania, bez ponoszenia dużych dodatkowych kosztów wraz ze wzrostem zakresu wykorzystania narzędzia w organizacji.

Wdrożenie Hadrone SPM Trzy proste kroki do sukcesu

Inspirujące demo w 1 godzinę

Najlepsze praktyki zarządzania katalogiem i kosztami usług

Sprawdzenie korzyści

Użyj Hadrone SPM na własnym katalogu i kosztach usług IT

Quick-wins dla całej organizacji

Udane wdrożenie w kilka tygodni

Gotowy, aby poznać HadroneTM SPM?

Z przyjemnością pokażemy Tobie, jak Hadrone SPM może pomóc Twojej organizacji w efektywnym zarządzaniu katalogiem i kosztami usług IT.

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Stanowisko
  • Członek Zarządu
  • Kierownik PMO
  • Dyrektor / Kierownik Działu
  • Kierownik Projektów
  • Kierownik IT
  • Kierownik / Profesjonalista
  • Inne

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM PPM

All projects. One place

Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Więcej