HadroneTM PPM

All Projects. One place

Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Wartość projektów i usług zarządzanych w naszym oprogramowaniu jest liczona w miliardach złotych

VW
Neuca
ARP
FORTE
BOS BANK
DIAGNOSTYKA
EUROCASH
Agora
NOWY STYL
VEOLIA
WOLTERS
BGK

Co sprawia, że oprogramowanie Hadrone PPM jest takie wyjątkowe?

Oprogramowanie Hadrone PPM oferuje szeroki i wyselekcjonowany zakres funkcjonalności, dostosowany do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Włożyliśmy wiele starań, aby opracować najlepszy w swojej klasie interfejs użytkownika / UX, aby zapewnić satysfakcję użytkowników i produktywność zespołu.

Oprogramowanie Hadrone PPM nieustannie się zmienia wraz z potrzebami naszych klientów. Kolejne wersje oprogramowania pojawiają się co kwartał każdego roku, co gwarantuje szybką reakcję na większe i mniejsze potrzeby zgłaszane przez użytkowników. Nasi klienci uczestniczą również w tworzeniu roadmapy rozwoju produktu.

Oprogramowanie Hadrone PPM to gotowe do użycia rozwiązanie z wbudowanymi najlepszymi praktykami PPM, parametryzowane zgodnie z potrzebami klienta podczas wdrożenia. Dzięki temu nasze wdrożenia są krótkie, a nasi Klienci szybko osiągają swoje cele i oczekiwane korzyści.

Model licencjonowania oprogramowania Hadrone PPM pozwala na swobodne korzystanie z oprogramowania, bez ponoszenia dużych dodatkowych kosztów wraz ze wzrostem zakresu wykorzystania narzędzia w organizacji.

Korzyści dla Menedżerów PMO

“ Rola Biura Zarządzania Projektami to nie tylko dostarczanie rzetelnych i terminowych raportów z postępu prac w projektach.

PMO mające duży wpływ na funkcjonowanie firmy to organizacja, która tworzy wartość poprzez maksymalizację zwrotu z inwestycji i zapobieganie stratom wynikającym z nierentownych projektów. ”

94%

Większa wiarygodność i terminowość informacji o stanie projektów

88%

Mniej czasu poświęcanego na planowanie i monitorowanie portfela projektów

83%

Mniej nieoczekiwanych opóźnień w projektach

79%

Mniej nieoczekiwanych przekroczeń budżetu

74%

Realizacja bardziej wartościowych projektów

70%

Większe korzyści poprojektowe

Zmaksymalizuj wartość dzięki integracji Portfela, Projektów i Zadań


HadroneTM PPM
Oprogramowanie do zarządzania projektami
(np. MS Project, ZOHO Projects, Teamwork)
Oprogramowanie do zarządzania zadaniami
(np. JIRA, Monday.com, Wrike)
Priorytetyzacja projektów
Bilansowanie portfela projektów
Monitorowanie odchyleń od planów bazowych
Monitorowanie ryzyk
Analiza roadmapy portfela projektów
Analiza budżetu inwestycyjnego
Analiza alokacji zasobów
Analiza wsparcia celów strategicznych
Analiza wartości i ryzyka projektów
Importowanie wydatków z ERP
Raportowanie portfela projektów
Opis projektu
Zarządzanie harmonogramem projektu
Zarządzanie budżetem projektu
Zarządzanie pracochłonnością w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie decyzjami projektowymi
Okresowe raportowanie projektu
Zarządzanie planem bazowym projektu
Raport zamknięcia projektu
Przydzielanie i raportowanie zadań
Raportowanie czasu pracy
Współpraca w zespole projektowym
Współpraca w zespole projektowym (z integracją z JIRA / MS Teams)
Tablica Kanban
Tablica Kanban ( z integracją z JIRA / MS Teams )
HadroneTM PPM Oprogramowanie do zarządzania projektami
(np. MS Project, ZOHO Projects, Teamwork)
Oprogramowanie do zarządzania zadaniami
(np. JIRA, Monday.com, Wrike)
Priorytetyzacja projektów
Bilansowanie portfela projektów
Monitorowanie odchyleń od planów bazowych
Monitorowanie ryzyk
Analiza roadmapy portfela projektów
Analiza budżetu inwestycyjnego
Analiza alokacji zasobów
Analiza wsparcia celów strategicznych
Analiza wartości i ryzyka projektów
Importowanie wydatków z ERP
Raportowanie portfela projektów
Opis projektu
Zarządzanie harmonogramem projektu
Zarządzanie budżetem projektu
Zarządzanie pracochłonnością w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie decyzjami projektowymi
Okresowe raportowanie projektu
Zarządzanie planem bazowym projektu
Raport zamknięcia projektu
Przydzielanie i raportowanie zadań
Raportowanie czasu pracy
Współpraca w zespole projektowym
Współpraca w zespole projektowym (z integracją z JIRA / MS Teams)
Tablica Kanban
Tablica Kanban ( z integracją z JIRA / MS Teams )
Pobierz kompletną analizę

Hadrone PPM maksymalizuje wartość Twoich narzędzi

HADRONETM PPM INTEGRATIONS

Wdrożenie Hadrone PPM Trzy proste kroki do sukcesu

Inspirujące demo w 2 godziny

Najlepsze praktyki zarządzania portfelem projektów

Sprawdzenie korzyści

Użyj Hadrone PPM na własnym portfelu projektów już w kilka dni

Quick-wins dla całej organizacji

Udane wdrożenie w kilka tygodni

Hadrone PPM Kalkulator korzyści

Ile możesz zaoszczędzić używając oprogramowania Hadrone PPM?

Gotowy, aby poznać HadroneTM PPM

Z przyjemnością pokażemy Tobie, jak Hadrone PPM może pomóc Twojej organizacji w zarządzaniu całym portfelem projektów i indywidualnymi projektami.

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Stanowisko
  • Członek Zarządu
  • Kierownik PMO
  • Dyrektor / Kierownik Działu
  • Kierownik Projektów
  • Kierownik IT
  • Kierownik / Profesjonalista
  • Inne

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM SPM

All services & costs. Visualised

Zarządzanie katalogiem i kosztami usług

Hadrone SPM umożliwia modelowanie i wizualizację katalogu oraz kosztów usług świadczonych klientom wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie monitorowanie kosztów rzeczywistych i śledzenie odchyleń.

Więcej