Dążenie do doskonałości w zarządzaniu portfelem projektów i usług

W Hadrone koncentrujemy się na osiąganiu sukcesów przez naszych klientów.

Naszym celem jest dostarczenie naszym klientom najlepszego w swojej klasie oprogramowania do zarządzania portfelem projektów i portfelem usług.

Chcemy umożliwić naszym klientom osiąganie ich celów biznesowych poprzez strategiczne dopasowanie i skuteczną realizację, doskonałą współpracę zespołową oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Nasze Wartości

Cenimy przejrzystość i zaufanie - nasze oprogramowanie odzwierciedla tę postawę, umożliwiając naszym klientom zrównoważony rozwój ich organizacji.

Masz bezpośredni wpływ na rozwój naszego oprogramowania - aktywnie poszukujemy opinii i angażujemy naszych klientów w rozwój oprogramowania, dążąc do doskonałości w zarządzaniu portfelem projektów i portfelem usług.

Nie musisz być ekspertem, aby korzystać z naszego oprogramowania - implementujemy kompleksowe procesy, metody i techniki zarządcze w jak najprostszy i intuicyjny sposób.

Nasze oprogramowanie ewoluuje wraz z Twoją organizacją - możesz je wdrażać etapami, dostosowując funkcjonalności do Twojej aktualnej specyfiki i skali działalności.

Nasz Zespół

Cześć biznesową zespołu rozwojowego tworzą osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie wdrożeniowe w zakresie metodyk i najlepszych praktyk zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania usługami.

Nasz doświadczony zespół techniczny stosuje najnowsze metody i narzędzia budowy oprogramowania, równocześnie uważnie wsłuchując się w potrzeby naszych klientów. Dzięki temu nasze oprogramowanie jest wydajne, bezpieczne i łatwe w użyciu.

W Hadrone nie mamy "zwykłych sprzedawców". Nasi Customer Success Managers pomagają naszym klientom w realizacji ich celów biznesowych z wykorzystaniem naszego oprogramowania i usług.

Polska

Nasze Centrum R&D w Polsce prowadzi rozwój produktów i usług

Nasze Centrum R&D to strategiczne centrum kompetencji skoncentrowane na rozwoju oprogramowania i sukcesie klientów.

Centrum rozwoju i dostarczania usług wspólnych obsługuje klientów na całym świecie oraz wspiera międzynarodowy zespół Hadrone oraz partnerów.

Szwajcaria

Nasza działalność w Szwajcarii koncentruje się na ekspansji międzynarodowej.

Nasze najlepsze w swojej klasie produkty i usługi, międzynarodowa kultura, doskonałość operacyjna i zorientowanie na klienta stanowią podstawę sukcesu Hadrone w ekspansji międzynarodowej.

W Szwajcarii inkubujemy nasz międzynarodowy zespół i operacje. Jesteśmy gotowi służyć każdemu klientowi, który chce osiągnąć najlepsze wyniki w zarządzaniu portfelem projektów i zarządzaniu portfelem usług.