Katalog Usług

Twórz nowe usługi, wraz z ich dekompozycją oraz klientów. Zatwierdź nową usługę. Wycofaj usługę.

Zdefiniuj kategorie usług, które będą używane do konstruowania katalogu usług i analizy kosztów tych usług. Opracuj definicje usług i relacje między usługami biznesowymi, wspierającymi i zewnętrznymi. Wizualizuj relacje między wszystkimi usługami i ich klientami za pomocą interfejsu tabelarycznego i graficznego (w postaci grafu).

Twórz nowe usługi, wraz z ich dekompozycją oraz klientów. Zatwierdź nową usługę. Wycofaj usługę.

Koszty Usług

Opracuj budżet. Zaplanuj koszty wszystkich usług i podziel je między jednostki biznesowe lub klientów zewnętrznych. Alokuj koszty usług zgodnie z ich wykorzystaniem.

Raportuj rzeczywiste koszty wszystkich usług i podziel je między jednostki biznesowe lub klientów zewnętrznych. Alokuj rzeczywiste koszty usług zgodnie z ich rzeczywistym wykorzystaniem. Weryfikuj i zatwierdzaj okresowe raporty dotyczące faktycznych kosztów usług. W razie potrzeby zmień budżet.

Skorzystaj z graficznej i tabelarycznej prezentacji planowanych i rzeczywistych kosztów usług. Przeprowadź analizę planowanych i rzeczywistych kosztów w podziale na kategorie budżetowe, pozycje budżetowe, rodzaje usług, kategorie usług, poszczególne usługi, właścicieli usług i dostawców usług.

Korzyści dla Menedżerów IT I Menedżerów usług

94%

Precyzyjne i oparte na sposobie użycia koszty usług IT

92%

Przejrzystość i dobre zrozumienie kosztów IT

86%

Lepsza komunikacja między biznesem i menedżerami IT

83%

Łatwiejsza analiza i optymalizacja kosztów IT

Poproś o demo

Sprawdź możliwości Hadrone SPM w praktyce

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM PPM

All projects. One place

Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Więcej