Maksymalizuj wartość narzędzi, które już wykorzystujesz

Integracja Hadrone PPM i Jira

Cała praca Twojego zespołu w jednym miejscu

Synchronizuj zgłoszenia z JIRA z harmonogramem projektu

Przeglądaj zgłoszenia z JIRA bezpośrednio w harmonogramie projektu. Wykrywaj wpływ opóźnień w realizacji zgłoszeń w JIRA na harmonogram projektu. Minimalizuj pracochłonność nadzoru nad pracą Twojego zespołu w JIRA.

Integracja Hadrone PPM i MS Teams

Jeszcze lepsza współpraca zespołu i praca nad dokumentami

Zarządzaj zespołami i użytkownikami w MS Teams

Twórz automatycznie zespoły i kanały w MS Teams powiązane z projektami. Synchronizuj członków zespołu projektowego oraz członków zespołu w MS Teams. Zarządzaj projektem także bezpośrednio w MS Teams.

Integracja Hadrone PPM i MS Project

Usprawniona praca z harmonogramami projektów

Importuj i eksportuj harmonogramy projektów

Importuj harmonogramy projektów z MS Project i eksportuj harmonogramy projektów do MS Project. Minimalizuj pracochłonność migracji projektów. Wykorzystaj format harmonogramu MS Project do komunikacji z dostawcami.

Integracja Hadrone PPM i Active Directory

Łatwe i bezpieczne zarządzanie użytkownikami

Zarządzaj użytkownikami i ich uprawnieniami

Synchronizuj użytkowników i ich uprawnienia na podstawie katalogu AD. Integruj się z wieloma katalogami AD. Minimalizuj pracochłonność zarządzania użytkownikami i podnieś bezpieczeństwo dzięki scentralizowanemu zarządzaniu tożsamością.

Integracja Hadrone PPM i systemu ERP

Wszystkie wydatki projektu w jednym miejscu

Automatyzuj wypełnianie rzeczywistych wydatków w projektach

Importuj wydatki z dowolnego systemu. Minimalizuj pracochłonność zarządzania budżetami projektów. Podnieś jakość danych o wydatkach w projektach. Wykrywaj błędy związane z dekretacją wydatków na projekty.

Sprawdź nasze integracje w praktyce

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM SPM

All services & costs. Visualised

Zarządzanie katalogiem i kosztami usług

Hadrone SPM umożliwia modelowanie i wizualizację katalogu oraz kosztów usług świadczonych klientom wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie monitorowanie kosztów rzeczywistych i śledzenie odchyleń.

Więcej