Zarządzaj wszelkiego rodzaju projektami w jednym miejscu

Terminy, kamienie milowe, wydatki, zasoby, praca zespołowa, efekty, ryzyko, decyzje ... to jest zawsze ważne, niezależnie od rodzaju projektu.

Dzięki elastycznej konfiguracji, oprogramowanie Hadrone PPM jest wykorzystywane przez naszych klientów do zarządzania szeroką gamą projektów.

Im bardziej zdywersyfikowany portfel projektów i im więcej projektów w portfelu, tym większą wartość Hadrone PPM może zapewnić Twojej organizacji.

Sprawdź przykładowe zastosowania oprogramowania Hadrone PPM!

Zróżnicowany portfel

Organizacje często prowadzą bardzo zróżnicowany portfel projektów - od projektów strategicznych, przez informatyczno-biznesowe, do organizacyjnych i marketingowych.

W takiej sytuacji wyzwaniem jest zarówno uwzględnienie specyfiki poszczególnych typów projektów, jak i zapewnienie pewnego poziomu standaryzacji w planowaniu i realizacji projektów. W efekcie projekty przebiegają sprawnie, a śledzenie ich postępów nie zajmuje dużo czasu.

Dowiedz się, jak Hadrone PPM wspiera organizacje, które prowadzą zróżnicowane portfolio projektów.

Zwinnie i kaskadowo

Tradycyjnie projekty były realizowane kaskadowo, etap po etapie. Obecnie coraz więcej projektów (nie tylko IT) jest realizowanych zwinnie.

Podejście zwinne umożliwia elastyczne dopasowywanie zakresu projektu do bieżących warunków, a użyteczne efekty projektów pojawiają się wcześniej. Bycie elastycznym nie oznacza jednak brak zasad - nadal są terminy, budżety i zasoby.

Większość organizacji prowadzi jednak w jednym portfelu projekty obu typów i chce zapewnić ich spójne planowanie, realizację i nadzorowanie.

Dowiedz się, jak Hadrone PPM wspiera organizacje realizujące projekty zwinnie i kaskadowo, także uwzględniając integrację z JIRA dla projektów zwinnych.

Centra Usług Wspólnych

W Centrum Usług Wspólnych projekty są realizowane na co dzień - służąc zarówno do wdrożenia nowej usługi, jak i do wprowadzenia większych zmian do obecnie świadczonych usług.

Tego typu projekty wymagają angażowania interesariuszy z różnych spółek / obszarów biznesowych, aby finalnie dostarczyć usługę dopasowaną zakresem, jakością i kosztami do wymagań całej grupy kapitałowej i poszczególnych klientów wewnętrznych.

Dowiedz się, jak Hadrone PPM wspiera Centra Usług Wspólnych w planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów.

Administracja i usługi publiczne

Administracja publiczna realizuje szereg specyficznych projektów, obejmujących dotacje rządowe, zarządzanie funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, a także wdrażanie nowych usług publicznych i ulepszanie obecnych.

Projekty w krajowej i międzynarodowej administracji rządowej, edukacji, organach ścigania i innych organizacjach świadczących usługi publiczne wymagają zaangażowania interesariuszy z różnych działów, aby ostatecznie zapewnić usługę dostosowaną pod względem zakresu, jakości i kosztów do wymagań klientów zewnętrznych i wewnętrznych w tym obywateli.

Dowiedz się, jak Hadrone PPM wspiera administrację w planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów oraz zarządzaniu portfelem takich projektów.

Służba zdrowia

Zarządzanie portfelem projektów w służbie zdrowia obejmuje inwestycje w sprzęt medyczny i budynki, badania medyczne, programy promocji zdrowia, a także zamówienia publiczne.

Tak złożony portfel projektów wymaga elastycznego i wszechstronnego rozwiązania klasy PPM, jednocześnie łatwego we wdrożeniu i użyciu.

Dowiedz się, jak Hadrone PPM wspiera planowanie i realizację projektów w służbie zdrowia oraz zoptymalizowane zarządzanie całym portfelem projektów.

Badania i rozwój nowych produktów

Śledzenie nowości, technologii, złożoności i tempa (NTCP), raportowanie poziomu gotowości technologicznej (TRL) oraz organizowanie informacji na potrzeby decyzji dotyczących bramek decyzyjnych wymaga doskonałego rozwiązania do zarządzania projektami.

Prace badawczo-rozwojowe oraz rozwój nowych produktów mają specjalne wymagania. Doskonały dostęp do danych dotyczących postępów i wyników projektów, kontrola ryzyka, harmonogramu, budżetów i zaangażowania pracowników umożliwia skuteczne zarządzanie projektami B+R i NPD.

Dowiedz się, w jaki sposób Hadrone PPM umożliwia zarządzanie projektami B+R i NPD w jednym miejscu.

Centrala i oddziały

Hadrone PPM doskonale obsługuje portfele projektów w rozproszonych i międzynarodowych organizacjach z centralą i siecią oddziałów.

Wszyscy członkowie zespołu w centrali i oddziałach mogą aktywnie uczestniczyć w wystandaryzowanym procesie zarządzania projektami. Kierownictwo i PMO mają bieżący dostęp do wszystkich informacji o postępach w projektach. Decyzje oparte na danych prowadzą do wysokiego zwrotu z inwestycji w projekty.

Strategia i transformacja

Hadrone PPM umożliwia efektywne zarządzanie projektami, które wspierają głęboką, systemową i trwałą zmianę, mając potencjał oddziaływania na dużą skalę.

Precyzyjna analiza realizacji projektów z wykorzystaniem odpowiednich kryteriów biznesowych, ciągłe monitorowanie postępów i efektów, a także kontrola ryzyk zapewnia efektywną realizację i zgodność ze strategią firmy.

Inwestycje finansowe i start-upy

Gdy projekty inwestycyjne muszą prowadzić do przewidywalnych przyszłych zysków, Hadrone PPM umożliwia efektywne zarządzanie projektami i całymi portfelami projektów.

Precyzyjna analiza finansowa oraz zarządzanie postępami i ryzykiem zmaksymalizują zwrot z inwestycji. Dzięki Hadrone PPM podejmiesz bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne i zapewnisz właściwy nadzór nad ich realizacją.

Wartość projektów i usług zarządzanych w naszym oprogramowaniu jest liczona w miliardach złotych

UMW
ENEA
GTV
NFZ
PARTYDECO
POLPHARMA
WARTA
TVP
VEOLIA
VW
BUDIMEX

Poznaj także nasz inny produkt

HadroneTM SPM

All services & costs. Visualised

Zarządzanie katalogiem i kosztami usług

Hadrone SPM umożliwia modelowanie i wizualizację katalogu oraz kosztów usług świadczonych klientom wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie monitorowanie kosztów rzeczywistych i śledzenie odchyleń.

Więcej